Περιορισμοί και προκλήσεις του Informatica cloud

2
Περιορισμοί και προκλήσεις του Informatica cloud
11:47 28 Δεκεμβρίου
στο Blog

Εισαγωγή

Το Informatica είναι ένα εργαλείο ενοποίησης δεδομένων που βασίζεται στην αρχιτεκτονική ETL. Παρέχει λογισμικό και υπηρεσίες ενοποίησης δεδομένων για διάφορες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και κυβερνητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, υγειονομικής περίθαλψης, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Η Informatica χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική Extract, Transform & Load (ETL) που είναι η πιο δημοφιλής αρχιτεκτονική για την εκτέλεση ενοποίησης δεδομένων. Μόλις συνδεθεί το σύστημα πηγής και συλληφθούν τα δεδομένα προέλευσης, η Informatica υποστηρίζει αρκετούς μετασχηματισμούς εκτός πλαισίου.

Εφαρμογή του εργαλείου Informatica

Το Informatica χρησιμοποιείται για ποικίλες περιπτώσεις χρήσης. Μερικά από αυτά παρατίθενται παρακάτω.

Εργαλείο Informatica για τη μετεγκατάσταση δεδομένων:

Η εταιρεία το χρησιμοποιεί για τη μεταφορά από το τρέχον σύστημα παλαιού τύπου, όπως το κεντρικό σύστημα στο πιο πρόσφατο σύστημα βάσης δεδομένων. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των υπαρχόντων δεδομένων του στο σύστημα. Για παράδειγμα, μια εταιρεία αγοράζει μια νέα εφαρμογή πληρωτέων λογαριασμών. Το PowerCenter μπορεί να μετακινήσει τα υπάρχοντα δεδομένα λογαριασμού στη νέα εφαρμογή. Η Informatica διατηρεί τη γενεαλογία δεδομένων για φορολογικούς, λογιστικούς και άλλους νομικά εξουσιοδοτημένους σκοπούς

Εργαλείο Informatica για ενσωμάτωση εφαρμογών:

Η αφομοίωση πληροφοριών από πολλά διαφορετικά συστήματα, όπως πολυάριθμες βάσεις δεδομένων και συστήματα που βασίζονται σε αρχεία, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με τη χρήση της Informatica. Για παράδειγμα, η εταιρεία Α αγοράζει την εταιρεία Β. Έτσι, για να επιτύχει τα οφέλη της ενοποίησης, το σύστημα τιμολόγησης της εταιρείας Β πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα τιμολόγησης της εταιρείας Α, κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα από την Informatica

Εργαλείο Informatica για αποθήκευση δεδομένων:

Οι εταιρείες που δημιουργούν τις αποθήκες δεδομένων τους θα χρειαστούν ETL για να μεταφέρουν τα δεδομένα στην αποθήκη από το σύστημα παραγωγής. Οι τυπικές ενέργειες που απαιτούνται στις αποθήκες δεδομένων είναι:

 • Οι αποθήκες δεδομένων συγκεντρώνουν πληροφορίες από πολλές πηγές για ανάλυση
 • Τα δεδομένα μετακινούνται από πολλές βάσεις δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων
 • Όλες οι παραπάνω τυπικές περιπτώσεις μπορούν εύκολα να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας το Informatica

Εργαλείο Informatica για Middleware:

Το Informatica μπορεί να συνδέσει μια ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων πηγών εφαρμογής.

 • Εργαλείο ενσωμάτωσης δεδομένων με πιστοποίηση SAP
 • Μπορεί να τραβήξει και να προωθήσει δεδομένα σε συστήματα SAP R3, SAP BW
 • Έχετε προσαρμογέα συνδεσιμότητας για τις περισσότερες από τις Πηγές Εφαρμογών
 • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο λογισμικό μεταξύ δύο εφαρμογών όπως SAP R3, SAP BW κ.λπ.

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τον καθαρισμό δεδομένων.

Προκλήσεις με την πλατφόρμα cloud Informatica

Το Informatica διατίθεται σε εκδόσεις on-premise καθώς και σε εκδόσεις cloud. Το Informatica Cloud είναι μια λύση και πλατφόρμα ενοποίησης δεδομένων που λειτουργεί το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS). Το Informatica Cloud μπορεί να συνδεθεί σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, εφαρμογές που βασίζονται σε cloud, βάσεις δεδομένων, επίπεδα αρχεία, ροές αρχείων, ακόμη και ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το Informatica Cloud Data Integration είναι το Power Center που βασίζεται σε σύννεφο, το οποίο παρέχει προσβάσιμα, αξιόπιστα και ασφαλή δεδομένα για τη διευκόλυνση πιο πολύτιμων επιχειρηματικών αποφάσεων. Το Informatica Cloud Data Integration μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σε παγκόσμια, κατανεμημένα έργα αποθήκης δεδομένων και ανάλυσης.

Η Informatica υποστηρίζει αναπτύξεις χωρίς διακομιστή χρησιμοποιώντας συμπλέγματα Amazon EMR, Microsoft Azure HDInsight και Databricks με προϊόντα μηχανικής δεδομένων. Μόλις ένας προγραμματιστής δημιουργήσει αντιστοιχίσεις χρησιμοποιώντας το Informatica Data Engineering Integration, οι πελάτες έχουν την επιλογή να εκτελούν αντιστοιχίσεις σε ένα υπάρχον σύμπλεγμα για ανάπτυξη εντός εγκατάστασης ή χωρίς διακομιστή χρησιμοποιώντας την επιλογή αυτόματης ανάπτυξης συμπλέγματος

Η έκδοση cloud του εργαλείου, ωστόσο, έχει τους περιορισμούς και τις προκλήσεις της.

 • Ρύθμιση και διαμόρφωση Informatica μέσω cloud – Η εγκατάσταση της Informatica και η ενσωμάτωση με υπάρχουσες υπηρεσίες μπορεί να είναι μια πρόκληση. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος και προσπάθεια για να τεθεί σε λειτουργία η Informatica.
 • Διαχείριση εργαλείων – Η Informatica με την πάροδο του χρόνου έχει δημιουργήσει μια τεράστια γκάμα εργαλείων για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των χρηστών. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των εργαλείων αυξάνεται, υπάρχει η ανάγκη προσθήκης ολοένα και περισσότερων φυσικών διακομιστών. Από την άλλη, τα άλλα παρόμοια εργαλεία της αγοράς λειτουργούν πολύ καλά στο περιβάλλον cloud. Αυτό δεν αποτελεί καλό οιωνό για το μέλλον, εξετάζοντας όλες τις νεότερες τεχνολογίες που δεν έχουν τόσο μεγάλο τεχνολογικό βάρος
 • Πολλαπλά εργαλεία για ενιαία ροή εργασίας – Τα περισσότερα νέα εργαλεία έχουν μια εξαιρετική έκδοση cloud όπου μπορείτε να μεταβείτε σε μια διεύθυνση URL, να κάνετε τη δουλειά σας και να την αναπτύξετε μέσα σε λίγα λεπτά. Με το Informatica, έχετε ακόμα πολλά εργαλεία πελάτη για να μπορείτε να αναπτύξετε μια ενιαία ροή εργασίας και να παρακολουθείτε καθώς εκτελείται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και συντριβή στους χρήστες.
 • Χρησιμοποιώντας Informatica PowerCenter για σχεδιασμό ETL – Αυτό μπορεί να είναι αρκετά διαισθητικό για βασικές έως μέτρια πολύπλοκες ροές εργασίας. Ωστόσο, για την επίτευξη προηγμένων εργασιών, δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη τεκμηρίωση
 • Κόστος χειρισμού διακομιστών – Παρόμοια εργαλεία από την Amazon, τη Microsoft, την Google έχουν πλεονεκτήματα όπου ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει και να ανεβάσει κώδικα, ο οποίος μπορεί να εκτελεστεί αυτόματα με τρόπο χωρίς διακομιστή, όπου δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε για τη διαχείριση διακομιστών, υπηρεσιών και υποδομής. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται αυτόματα. Αλλά με την Informatica, αυτό είναι ένα αποφασισμένο μειονέκτημα – η προσθήκη φυσικών διακομιστών κλιμακώνει το κόστος υλοποίησης.
 • Ενημερώσεις και συντήρηση – Αρχιτεκτονική Informatica Cloud, το Secure Agent είναι ένα ελαφρύ πρόγραμμα. Και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης με εφαρμογές cloud. Εγκαθίσταται σε ένα τοπικό μηχάνημα και επεξεργάζεται δεδομένα τοπικά και με ασφάλεια κάτω από το τείχος προστασίας της επιχείρησης. Όλες οι αναβαθμίσεις και ενημερώσεις αποστέλλονται αυτόματα και εγκαθίστανται στον Secure Agent τακτικά.

Ξεπερνώντας τις προκλήσεις του Informatica Cloud

Με τις προκλήσεις των συνεχών ενημερώσεων και συνεπώς της συντήρησης, το κόστος διαχείρισης διακομιστών και διαφόρων εργαλείων και τους κινδύνους που συνεπάγεται η διαχείριση μεγάλων δεδομένων, Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) παρέχει ορισμένες λύσεις και λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις.

Το IICS εξαλείφει την ανάγκη για συνεχείς αναβαθμίσεις επειδή η Informatica τις εκτελεί καθώς γίνονται διαθέσιμες νέες εκδόσεις λογισμικού.

Ως μια εγγενής πλατφόρμα στο cloud, το IICS διευκολύνει την εξερεύνηση και τη δοκιμή νέων δυνατοτήτων και υπηρεσιών, αντί να απαιτεί από τους χρήστες να εγκαταστήσουν νέες εκδόσεις λογισμικού στα περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου τους.

Η πρόκληση του χρόνου εγκατάστασης και διαμόρφωσης μπορεί να λυθεί μέσω της χρήσης μαζικής απορρόφησης δεδομένων. Με το IICS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύγχρονη πρακτική αποθήκης δεδομένων για μαζική απορρόφηση δεδομένων ως έχουν στο επίπεδο προσγείωσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να εφαρμόσετε τη λογική μετασχηματισμού και επιμέλειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τρεις φορές ταχύτερο φορτίο λόγω της αποτελεσματικότητας μαζικής απορρόφησης και ταχύτερη επεξεργασία με βελτιστοποίηση push-down (PDO), αξιοποιώντας τις εγγενείς εντολές του συστήματος και περιορίζοντας την κίνηση δεδομένων.

συμπέρασμα

Το Informatica είναι ένα δημοφιλές διαδικτυακό εργαλείο για διαχείριση δεδομένων και μετεγκατάσταση. Από τη θετική πλευρά, είναι οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς τον χρήστη. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους ομοτίμους του, δεν διαθέτει επιλογή χωρίς διακομιστή. Ενώ υπάρχει η έκδοση cloud Informatica, έχει λιγότερες δυνατότητες σε σύγκριση με την έκδοση εσωτερικής εγκατάστασης. Επιπλέον, με την εφαρμογή μεγάλης κλίμακας, θα υπήρχε ανάγκη για περισσότερους φυσικούς διακομιστές με την πάροδο του χρόνου. Αυτό το καθιστά λιγότερο ευνοϊκή επιλογή σε σύγκριση με τις εναλλακτικές του που παρέχουν περισσότερες επιλογές και ευελιξία ενώ βρίσκεστε στο cloud.

Bir cevap yazın